CXone giver optimale betingelser for at levere den gode kundeoplevelse

CXone er løsningen til dig, der har et stort fokus på kundeoplevelsen. Dig som hverken vil eller kan nøjes med et almindeligt telefonsystem eller den traditionelle contact center-tankegang.

Løsningen indeholder en lang række funktioner, der alle understøtter den ekstraordinære kundeoplevelse. Feedback Management, Workforce Management og Quality Management for at nævne nogle.

Allesammen er de med til at skabe det bedste møde mellem kunden og jeres medarbejder.

CXone er en yderst komplet Contact Center-løsning, der er baseret på en cloud native platform og som forener best-in-class Omnichannel Routing, Analytics, Workforce Optimization, Automation og AI.

Med CXone får du rent teknisk optimale muligheder for at skabe og levere den ekstraordinære kundeoplevelse - mulighederne er uendelige.

CXone integrerer direkte til Teams, Dynamics 365, Salesforce, Zendesk, ServiceNow og 250+ APIer

Gennem partnerskabet med Microsoft, er det muligt at integrere CXone-løsningen direkte over i Teams-klienten, hvis det ønskes. Med integrationen lægger CXone sig ovenpå Teams og jeres kundeservicemedarbejdere får dermed optimale betingelser for at yde professionel kundeservice - helt uden at forlade Teams.

Derudover tilbyder CXone en lang række af CRM-integrationer til Dynamics 365, Salesforce, Zendesk, ServiceNow m.fl.

CXone indeholder desuden 250+ APIer, der allerede er direkte tilgængelige og veldefinerede. Den åbne cloud-platform gør det ligeledes muligt for jeres virksomhed selvstændigt at udveksle værdifulde data mellem contact center-løsningen og jeres forretnings-applikationer.

CXone Open Cloud Platform er enterprise-grade, hvilket sikrer at Contact Centret kan skaleres problemfrit og hurtigt.

Løsningen er yderst driftstabil med en oppe-tid på 99.99% - den driftes på et redundant system. Herudover er der det højeste niveau af compliance, eksempelvis SOC Type 2, ISO 27 001 og total efterlevelse af GDPR-forordningen.

CXone platformen understøtter naturligvis også globale virksomheder og har told-frie, lokale telefonnumre i mere end 100 lande.

Omnichannel Routing

Giv en personlig og bedre kundeoplevelse ved at sammenkoble kunderejser på tværs af inbound- og outbound voice, Email, Chat, Sociale Medier og SMS.

CXone kommer med en omnichannel routing suite, der gør det muligt for dine agenter at interagere produktivt og positivt med kunderne i hvilken som helst kanal. Userinterfacet er intuitivt og nemt for dine agenter at agere og CRM-information om kunderne tilgås meget enkelt. Dine medarbejdere opnår dermed en smidigere arbejdsgang og optimerer deres work flow.

Som administrator får du maksimalt operationel frihed, da du på få timer - ikke dage, uger eller måneder - kan lave ændringer i routing- og IVR-strukturen. Dermed kan du hurtigt tilpasse systemet til enhver situation.

CXone understøtter en lang række routings-mekanismer, herunder skill-based routing. Hurtig routing til rette agent på den rette kanal - det er basis for den gode kundeoplevelse.

Analytics og Data

Skab resultater og en bedre kundeoplevelse med data og indsigt.

Analytics-delen har et tre-delt fokus:
1. Hvordan organisationen generer indsigt. CXone leverer automatiseret og konsistent data i et sprog der er til at forstå, så I nemt kan identificere root-causes og andre udløsende faktorer.

2. Hvordan organisationen forudsiger forventet adfærd hos kunderne. CXone tager en proaktiv tilgang som er baseret på data om kundens næste forventede handling.

3. Hvordan organisationen agerer på data og indsigt. CXone indeholder simple men værdifulde værktøjer, der kan levere indsigter og "forventede næste handlinger" direkte ud i mødet mellem kunden og agenten (og til back office).

Hvert et klik, swipe, opkald, samtale og download på kunderejsen kan give en bedre forståelse for kundens oplevelse - og den indsigt kan der så tages action på med henblik på optimering, så kundeoplevelsen og konverteringsraten forbedres.

Workforze Optimization

Udfold dit teams potentiale.

CXone kommer med en Workforce Optimization suite, der gør det muligt at optage agenternes kundesamtaler såvel som deres PC skærme. Dermed kan du nemt arbejde med agenternes produktivitet, identificere områder med plads til forbedringer og tilbyde målrettet træning.

Suiten giver også mulighed for at forecaste mængden af henvendelser, hvormed du kan tilrettelægge og planlægge medarbejderressoucer.

Her er det værd at nævne, at CXone tilbyder en pay per user model, hvor du frit kan skalere op og ned i antallet af brugere alt efter behov.

Automation & AI

Gør kundeoplevelsen bedre med intelligent teknologi og strømlin service delivery.

CXone kommer med indbygget AI- og bot-teknologi, der hjælper dig med at automatisere og løse dine agenters rutineopgaver. I praksis foregår det ved at løsningen overvåger agenternes arbejde og identificerer de opgaver, der kan automatiseres.

Udover at spare ressourcer for virksomheden, så er den grundlæggende vision at frigøre dine agenter fra kedelige rutineopgaver, så de i stedet kan fokusere på at levere den værdiskabende kundeoplevelse, der overstiger kundens forventninger.

Vil du høre mere om CXone?

Ønsker du at høre mere om CXone, så ring til Henrik direkte på 8747 8731 eller udfyld nedenstående kontaktformular.